Teknisk data

Lödningen utförs i enlighet med FSD 5155 och MIL-B-7883.
Företaget är godkänd leverantör till FMV (Försvarets materielverk) och operatörerna har behörighet enligt
FSD 5155 och FSD 5111.

Material

Lödbara legeringar, exempel:
• Renaluminium SS-EN 485-2
• SS 4104 AA 6063 (har denna bytt namn?)
• SS 4212 AA 6082 SS-EN 755-2

Tillsatsmaterial

Lodet som används motsvarar AA 4047, AMS41858 och AWS BAlSi-4.
Det innehåller Al och 12% Si, AlSi12 och har smältintervall mellan 575 och 582 grader C.
Lodet har god korrosionsbeständighet.

Lödbarheten begränsas av legeringshalten.
Rekommenderade maxhalter:
• Mn 1,5%
• Mg 1,5%
• Si 1,5%
• Zn 6,5%
• Cu 0,5%

Hållfasthet

För att nå full hållfasthet i grundmaterialet efter lödning måste värmebehandling utföras.
Lodmaterialet är inte härdbart och påverkas inte nämnvärt av värmebehandlingen.
Brottgränsen Rm hos lodet är 100-110N/mm².

Utformningen av konstruktioner och lödprocess baseras på teoretiska och praktiska studier.
Exempel på dokumenterade utredningar är:
Utformning av breda lödfogar.
Normalt rekommenderas fogbredder upp till ca 10mm, men med rätt förutsättning
och fogberedning kan 25mm lödas.
Värmepåverkan, temperaturanalys.
Erfarenheter från loggning av temperaturen vid lödning.
Materialavverkan under processen.
För att få god vätning av lodet betas alla detaljer och under lödning sker en flussning av ytorna.
Tillsammans ger detta en dimensionsförändring.
Avsvalningstidens betydelse för hållfastheten.
Kylningen eller släckningen har en avgörande betydelse för vilken hårdhet som uppnås.
Utvärdering av rengöring från salt.
Jämförande prover med olika metoder.

Utrustning

Lödugn 1200mmx800mm, djup 800mm.
Förvärmningsugn diameter 1200mm, djup 800mm.
Kylzon för kontrollerad kylningshastighet.

Härdugn
Varmåldringsugnar
Utrustning för mekanisk kontroll
Hårdhetsmätning
Tryckprovning

Processkontroll

Alla kemiska bad analyseras regelbundet. Temperaturen i saltbaden registreras löpande i PC-baserat loggningssystem.
Saltbadens lödbarhet testas regelbundet.
Rengöring från salter efter lödning utförs i styrda laboratoriediskmaskiner