MARKNADSSEKTORER

Försvarsindustrin

Sverige och Europa har en stor försvarsindustri. Industrin utvecklar och producerar ledande försvarssystem.

Alumbra har varit partner till ett flertal svenska och europeiska försvarsföretag sedan 60-talet.
Vi är nuvarande partner till flera stora Europeiska försvarsinitiativ som inkluderar flyg, vatten, markbundna produkter.

Vårt arbete börjar vanligtvis tidigt i utvecklingen och fortsätter genom prototyptillverkningen
för att sedan gå över i kontraktstillverkning.

Flyg och Rymdindustrin

Den Europeiska flyg och rymdindustrin utvecklar och producerar både civila och militära
flygplan, helikoptrar, drönare och flygmotorer samt annan utrustning och system.

Alumbra har varit en underleverantör till flera av Europas rymdinitiativ de senaste decennierna.
Vi har varit delaktiga i utvecklingen, prototyp tillverkningen samt produktionen till flera avgörande delar till rymdstationer och kommunikationsantenner.

Vi jobbar ofta med prototyptillverkningen och att problemlösning.

Vi bidrar med värde till våra partners genom våra 30+ år av erfarenhet inom utveckling och produktion av rymd och flygdelar.

Medicinska Produkter

Europa och Sverige har en stark industri inom att utveckla medicinska produkter som har utvecklat utrustning så som pacemakern och gammakniven. Två otroligt viktiga och lyckade produkter.

Industriledande företag som Getinge och Stille har i århundranden legat i framkanten av att utveckla produkter
för att förbättra vår sjukvård

Vi är relativt nya inom medicinsk teknik. Under de senaste fem åren har vi arbetat med några av de mest framgångsrika företagen inom utvecklingen och produktionen av nya produkter.

Vår del involverar vanligtvis prototyputveckling samt tillverkning som övergår till produktion.

Byggindustrin

Den svenska Byggindustrin står inför en stor omorganisation där många företag arbetar med bostadsbyggande för att matcha en växande befolkning samt renovera existerande byggnader.

Vi arbetar med flera svenska företags för att leverera plåt produkter och färdiga delar till byggföretag.

Vårt arbete involverar oftast storskalig produktion med hög kvalité.

Special Beställningar

Metall är bland de mest mångsidiga och miljövänligaste materialen i världen. Det enda materialet som är 100% återvinningsbart.

Kravet för specialanpassad utveckling och produktion har under det senaste decenniet blivit en av de viktigaste tjänsterna vi erbjuder. Vi har jobbat med både uppstartsföretag samt med väl etablerade företag i en mängd olika projekt. Dessa projekt inkluderar allt från möbler till hörlurar åt Swedish house mafia. Vi älskar dessa typer av projekt.

Vi skapar värde för våra kunder genom att medföra ett produktionsperspektiv om hur produkter kan och bör produceras på kostnadseffektivt och smidigt sätt.