MONTERING/
LAGERHÅLLNING/
PULVERLACKERING


Pulverlackering

Denna anläggning består av en kombinerad 2-stegs järnfosfatering med skölj, torkugn, 3 st pulverappliceringsboxar
(2 st med friktionladdning och 1 st med elektrostatladdning) samt brännugn. Mestadels appliceras mixpulver i vitt.
På beställning körs alla typer av pulver (epoxi, mix, polyester och metallic) och kulörer (NCS- och RAL-skala).

Produkt storlek: max L= 210 cm, B= 65 cm, H= 140 cm.

Hela tvättanläggningen körs med sluten recirkulation, och förbrukade bad körs i vakumdunstare, varpå inget processvatten släpps ut.

Montering

Vi erbjuder våra kunder en helhetslösning från produktion till direktleverans till slutkund. Detta innebär att vi ofta utför plåtbearbetning i kombination med montering och funktionskontroll.

Idag har vi 2000 m2 monteringsyta och slutmonterar ett flertal produkter åt våra kunder. Slutmontering har fördelen att vi kan lagerhålla produkterna i vårt 1000 kvm stora lager för att senare leverera produkten direkt till kundens kund.

Vi har kunniga montörer och elmontörer som har kompetens att montera de flesta produkter.

Lager

På vårt lager kan vi, på ett yteffektivt och smidigt sätt, hantera våra kunders produkter. Lagret ger oss möjlighet till flexibilitet, korta ledtider och en kundorderstyrd produktion.

Dina produkter kan lagerhållas hos oss. Producerade och klara finns de i hyllorna, i väntan på leverans till slutkund.