Välkommen till Alumbra


Vi är ett metallbearbetningsföretag med tillverkningen i Svenska fabriker.

Vi tillhandahåller ett komplett utbud av metallbearbetning teknologier, som exempelvis saltbadslödning,
plåtbearbetning, ytbehandling och CNC bearbetning till kunder.

Vi levererar allt från individuella komponenter till fullt monterade helhetslösningar till våra kunder i USA och Europa.

Affärsidé

Vårt mål är att ta ett helhetsansvar för hela den process som krävs för att tillgodose våra kunders behov, från utveckling och inköp till monterad produkt och levereras till slutkund.

På så sätt kan vi nämligen garantera och ta ansvar för att produkten håller högsta möjliga kvalitet. Samtidigt minskas också risken för missförstånd och förseningar eftersom vi förstår produkten och hela processen kring den.

När du utkontrakterar produktionen till oss på Alumbra ska detta innebära att ni får högre flexibilitet, att det är kostnadseffektivt och ger er leveranssäkerhet. Vi är här för att underlätta och med vår innovationskraft gör vi oss till det självklara valet!

Vision

Efter andra världskriget byggde Sverige en stark produktionsindustri. Sverige växte och med bolag som Ericsson, Esselte, TK Industrier, Electrolux för att nämna några var vi en jätte inom produktionsindustrin. Dessa industrier sysselsatte tiotusentals människor. Sverige hade världsledande kompetens inom produktion.

Med tiden valde man att prioritera andra verksamheter, bland annat produktutveckling och forskning. Flera andra länder såg vikten av att ha en stark inhemsk produktionsindustri, bland dessa var bland annat Kina, Polen och stora delar av de baltiska länderna och dessa länder satsade på att bygga upp denna industri.

En konsekvens av detta var att i början av 90-talet började svensk produktion flytta utomlands. Idag återstår endast en bråkdel av den en gång så starka svenska produktionsindustrin. Det sorgliga med detta är inte bara att jobben lämnade Sverige men att kompetensen vi hade byggt upp över dessa decennier är till stor del förlorad.

Vi grundade Alumbra Group för att vi tror att det är viktigt att ha en stark inhemsk produktionsindustri. Vi tror detta på grund av ett flertal anledningar. Vi tror det är viktigt för nya och växande företag att ha tillgång till lokal produktionskompetens. Vi tror även att det är viktigt att vid kriser att ha tillgång till inhemsk produktion (till exempel geopolitiska eller logistiska kriser). Vi tror även det är bra för miljön att ha lokal produktion så att man till exempel kan reducera på transport m.m.

Vi tror det är viktigt att Sverige än en gång blir duktiga på produktion och vi tror stenhårt på att vi kommer bli det!
Alumbra har kompetensen, viljan och personalen för att bygga upp denna en gång så stolta industrin återigen.

Vår Historia

Alumbra Stockholm
1963 etablerade Philips saltbadslödning i Stockholm. Denna verksamhet integrerades i SAAB som jobbade med detta under många år. 2000 bestämmer sig SAAB för att lämna detta och produktionschefen väljer att köpa ut verksamheten och Alumbra skapas. 2014 förvärvar Alumbra Stockholm EKAB Finmekanik. 5 år senare bildas Alumbra Group i samband med förvärvningen av Urshult verksamheten.

Alumbra Profilteknik
Järfälla Profilteknik grundades 1981 av Jorma Lustig med affärsidén av att snabbt och effektivt kunna leverera högkvalitativa produkter med hjälp av modern utrustning och kunnig personal. År 2021 förvärvades Järfälla Profilteknik av Alumbra Group och blev Alumbra Profilteknik.

Alumbra Urshult
Fabriken i Urshult byggdes 1958 och drevs fram till 1981 då verksamheten förvärvades av Esselte. Verksamheten drivs i ytterligare 20 år innan Hans Nilsson och Bengt Kronholm köper ut verksamheten i Urshult och blir Agrippa. 13 år efter Agrippa bildas förvärvar dem Urshults maskinteknik. De köper loss fastigheten 3 år efter detta. 2019 förvärvas verksamheten av Alumbra Group och blir Alumbra Urshult.

Alumbra Småland
BK Produkter startades 1985 av Börje Klasson. Tillsammans med sonen Fredrik Klasson byggde dem upp en modern maskinpark och en yrkeskunnig personal. 2014 förvärvade Sven-Erik Nilsson och Birgitta Bjäde företaget. 4 år senare tar de över produktionen på Alvesta 3 Plåt. 2023 förvärvas dem av Alumbra Group och blir Alumbra Småland med visionen att integrera Urshult och BK Produkter till ett företag Alumbra Småland.

GDPR

Alumbra agerar enligt gällande data och dataskyddslagar (GDPR). Vi registrerar och lagrar information i kund- och leverantörsregister. Vi behandlar personlig information om dig: namn, e-postadress och telefonnummer. Som kund hos Alumbra behandlas dina uppgifter där det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot er. Dina personuppgifter sparas så länge kundförhållandet är aktivt och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.
Du har rätt att när som helst och utan förklaring få dina uppgifter raderade genom att kontakta info@alumbra.se
Vid fler frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta info@alumbra.se